Creation of an integrated infrastructure management system in Europe

Published November 2022
Lead partner: AEC3 BOKU CROW FER IBM MOW NTNU SAC TNO UVIGO

W niniejszym artykule przedstawiono europejski projekt IM-SAFE: Zharmonizowany monitoring infrastruktury transportowej w Europie w celu optymalnego utrzymania i bezpieczeństwa1, wspierający rezultaty zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych związanych z utrzymaniem obiektów mostowych.