TNO

The Netherlands Organisation for applied scientific research

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO (Netherlands)

TNO is the project coordinator for the IM-SAFE project.